Sogetsu koulukunnan esittely

IKEBANA japanilainen kukkienasettelutaide 

 IKEBANA on perinteinen japanilainen taidemuoto, jossa luonto ja ihminen kohtaavat. Japanissa on useita tuhansia joko klassisesti tai modernisti suuntautuvia ikebana-koulukuntia.

SOGETSU ikebana-koulukunta

Nykyään Japanissa ja maailmallakin tunnetuimpiin ja laajimmalle levinneisiin koulukuntiin lukeutuu moderni Sogetsu ikebanakoulu. Sofu Teshigahara perusti Sogetsu koulukunnan vuonna 1927. Sofun vallankumoukselliset ajatukset rikkoivat vanhoja perinteitä ja loivat uudenlaisen lähestymistavan perinteiseen ikebanaan. Hänen jalanjäljissään ovat seuranneet sekä hänen tyttärensä Kasumi että poikansa Hiroshi Teshigahara.  Hiroshin kuoleman jälkeen v 2001 koulun suurmestarin (iemoto) asema siirtyi hänen tyttärelleen Akanelle, joka on yksi harvoista naispuolisista ikebana-koulukunnan johtajista.

Sogetsun periaatteiden mukaan ikebanaa voi tehdä

  • missä vain
  • milloin vain
  • kuka vain
  • käyttäen mitä vain materiaalia….

Sogetsu Opinto-ohjelma harrastajasta ammattilaiseksi

Sogetsu-koulukunnalla on perusopetusta varten 4 oppikirjaa opiskelun tueksi. Opinnot aloitetaan harjoittamalla opettajan johdolla erilaisia asetelmatyylejä, joita kutsutaan nimellä kakei.  Perustekniikoiden omaksumisen jälkeen perehdytään  vapaa-asetelmien tekoon ja laajennetaan ikebanan käsitettä.

Oppikirjojen suorittamisen jälkeenonmahdollista suorittaa Sogetsu koulukunnan opettajatutkintoja. Ensimmäiseen opettajatutkintoon ilmestyy 2017 alussa uusi oppikirja 5. Kun sen on suorittanut hyväksytysti, opettaja  voi hakea oppilaalle 4. tason opettajatutkintoa.  Opettajatutkintotasoja on kaikkiaan kahdeksan. Ylemmän tason opettajatutkintoja suoritetaan vapaamuotoisemmin. Tason nostoon tarvitaan muitakin näyttöjä kuin oman opettajan johdolla suoritettuja kursseja.

Voidakseen antaa opetusta on hyväksyttyjen opettajien kuuluttava Japanissa toimivaan Sogetsu Teachers' Association (STA) yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus nousee suoritettujen opettajatasojen myötä, jos opettajatutkinnon suorittanut on opettava opettaja, muutoin jäsenmaksu on sama lukuunottamatta korkeimman tason (1. taso) opettajatutkintoja..