Sogetsu-koulukunnan esittely

IKEBANA japanilainen kukkienasettelutaide 

Ikebana on perinteinen japanilainen taidemuoto, jossa luonto ja ihminen kohtaavat. 

SOGETSU-koulukunta

Moderni ikebana-koulukunta Sogetsu on yksi tunnetuimpia ja maailmalla laajimmalle levinneitä ikebana-koulukuntia. Sen perusti vuonna 1927 Sofu Teshigahara, jonka vallankumoukselliset ajatukset rikkoivat vanhoja perinteitä ja loivat uudenlaisen lähestymistavan perinteiseen ikebanaan. Sofun jalanjälkiä Sogetsu-koulun suurmestarina (iemotoovat seuranneet sekä hänen tyttärensä Kasumi että poikansa Hiroshi. Vuonna 2001 iemoton asema siirtyi Hiroshin tyttärelle Akane Teshigaharalle. 

Sogetsun periaatteiden mukaan ikebanaa voi tehdä

  • missä vain
  • milloin vain
  • käyttäen mitä vain materiaalia

Sogetsun opinto-ohjelma harrastajasta ammattilaiseksi

Sogetsu-koulukunnalla on perusopetusta varten neljä oppikirjaa opiskelun tueksi. Kun hallitsee Sogetsu-ikebanan perusasetelmat ja -tekniikat sekä on syventänyt käsitystään Sogetsun 50 periaatteesta, on mahdollista suorittaa Sogetsu-koulukunnnan opettajatutkintoja. Opettajatutkintoja on kaikkiaan kahdeksan. Ensimmäiseen, neljännen tason opettajatutkinnon suorittamiseen on oppikirja.

Opiskelun ensimmäisessä vaiheessa tehdään perusasetelmia ja niiden variaatioita, jolloin huomio on linjojen kauneudessa ja tilan käytössä sekä materiaalien ja maljakon sopusoinnussa. Lisäksi luodaan yksilöllisiä vapaa-asetelmia.

Opiskelun toisessa vaiheessa tehdään voimakaspiirteisempiä ja monipuolisempia asetelmia. Kolmannessa vaiheessa luodaan taiteellinen kokonaisuus. 

Kun opiskelu on johtanut kauneudentajun kehittymiseen ja tekniikan perusteiden hallintaan, etsitään kauneutta sieltä, mistä sitä ei aikaisemmin ole huomattu etsiä.

Voidakseen antaa opetusta on opettajatutkinnon suorittaneen Sogetsu-opettajan kuuluttava Japanissa toimivaan Sogetsu Teachers' Association (STA) -yhdistykseen.