Mitä ikebana on?

Ikebana eli japanilainen kukkienasettelutaide on taidemuoto, jossa luonto ja ihminen kohtaavat.


Ikebanalla on yli tuhatvuotiset perinteet. Nykyään sekä klassisissa että moderneissa ikebana-koulukunnissa yhdistyvät perinteet ja nykyaika.

fb-marja-liisa-round.pngSogetsu-koulukunta

Sogetsu on moderni ikebana-koulukunta. Sen perusti vuonna 1927 Sofu Teshigahara, jonka vallankumoukselliset ajatukset rikkoivat vanhoja perinteitä ja loivat uudenlaisen lähestymistavan ikebanaan.


Sofua Sogetsu-koulun suurmestarina eli johtajana (iemoto) seurasivat hänen tyttärensä Kasumi ja poikansa Hiroshi sekä nykyinen iemoto, Hiroshin tytär Akane Teshigahara. Seuraava iemoto tulee olemaaan Akanen poika Ken Teshigahara.


Sogetsu-ikebana elää ajassa. Se on yksi tunnetuimmista ja maailmalla laajimmalle levinneitä ikebana-koulukuntia.

Sogetsun periaatteiden mukaisesti ikebanaa voi harjoittaa

  • milloin vain
  • missä tahansa vain 
  • kuka vain

Sogetsu-koulu (englanniksi): Ikebana Sogetsu


Sogetsu-ikebanan opiskelu

Ikebanaa voi harjoittaa mukavana harrastuksena, jota voi syventää tavoitteelliseksi Sogetsu-ikebanan opiskeluksi. Suomessa Sogetsu-ikebanaa voi opiskella kansalaisopistoissa ja yksityisesti.

Opiskelun alkuvaiheessa perehdytään Sogetsu-ikebanan peruskäsitteisiin ja -elementteihin ja harjaannutaan käyttämään erilaisia ikebana-tekniikoita tehden perusasetelmia ja niiden variaatioita sekä niin sanottuja vapaa-asetelmia. Huomio on ikebana-asetelmien linjojen kauneudessa ja tilan käytössä.

Opintojen edetessä tehdään entistä monipuolisempia ikebana-asetelmia tutkien erilaisia materiaaleja ja kiinnittäen huomiota niiden ja maljakon sopusointuun. Samalla syvennetään käsitystä Sogetsun 50 periaatteesta.

Taitojen kasvaessa alkaa syntyä oma tyyli ja asetelmat alkavat olla persoonallisia taiteellisia kokonaisuuksia. Kauneudentajun kehittyessä kauneutta osataan löytää sieltä, mistä sitä ei aikaisemmin ole huomattu etsiä.

Annamari_Eskola_C_2_round.png

Ikebanan harrastajasta Sogetsu-ikebanan ammattilaiseksi

Sogetsu-koulukunnalla on ikebanan perusopintojen tueksi neljä oppikirjaa, joissa jokaisessa on 20 tehtävää. Opiskelijan tehtyä opettajansa hyväksymänä kirjojen tehtävät ja lisätehtävät, hän voi saada siitä Sogetsu-koulun myöntämät sertifikaatit.

Neljän opiskelijasertifikaatin saamisen jälkeen voi suorittaa alimman opettajatutkinnon, jota varten on viides oppikirja. Seuraavat seitsemän opettajatutkintoa suoritetaan antamalla näyttöjä omalle opettajalle sekä muun muassa osallistumalla ikebana-näyttelyihin, vetämällä työpajoja ja antamalla itse ikebana-opetusta.

Voidakseen antaa opetusta ja anoakseen sertifikaatteja ja tutkintotodistuksia oppilailleen, opettajan on kuuluttava Japanin Sogetsu-koulun alaiseen Sogetsu Teachers' Association -yhdistykseen.